sexualne-zneuzivanie.sk

Výskum

Výskumy sú zdrojom dôležitých poznatkov o rôznych fenoménoch.


Fenomén sexuálneho zneužívania detí je vo vedeckom svete predmetom systematického skúmania od 70-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti je o tejto problematike nahromadené značné množstvo poznatkov, no stále sú v nej ešte oblasti, ktoré si vyžadujú hlbšie preskúmanie.


V prostredí Slovenska výskum o rôznych aspektoch problematiky sexuálneho zneužívania takmer absentuje. Táto skutočnosť je živnou pôdou pre predsudky rozmanitého charakteru, ktoré voči predmetnej problematike mávajú nielen laici, ale neraz i profesionáli.


Ak ste:

• primárnou obeťou sexuálneho zneužívania v detstve,
• sekundárnou obeťou (blízke osoby obete, alebo profesionáli, ktorí môžu byť traumatizovaní sprostredkovane kvôli detailným vedomostiam o prípade sexuálneho zneužívania),
• osobou, ktorá zvažovala, či oznámiť alebo oznámila dôvodné podozrenie z trestného činu z okruhu mravnostnej kriminality

a chcete sa na výskumné účely so svojou skúsenosťou detailne podeliť, môžete ma kontaktovať prostredníctvom emailu oz.ascend@gmail.com.