sexualne-zneuzivanie.sk

Ak potrebujete konzultáciu

Ak ste:

• dospelou osobou, ktorá bola v detstve sexuálne zneužívaná, alebo
• dospelou osobou, ktorá má podozrenie, že vaša blízka osoba (bez ohľadu na jej vek) bola alebo je sexuálne zneužívaná

a chcete tieto záležitosti prekonzultovať, môžete ma kontaktovať prostredníctvom emailu oz.ascend@gmail.com a dohodnúť termín, čas a podmienky konzultácie.

Môžem Vás vypočuť a pomôcť Vám zorientovať sa v problémoch alebo dilemách, ktorým v dôsledku vašej situácie čelíte a v možnostiach, ktoré sú k dispozícii.


Neposkytujem liečbu psychických problémov, nesuplujem úlohu orgánov činných v trestnom konaní ani neposkytujem znalecké posudky.